Chào mừng bạn đến với website Mầm non 8 Quận 4

Điạ chỉ: V48 Nguyễn Hữu Hào P8Q4

Điện thoại: 38254033

Hiệu trưởng

Huỳnh Anh Đào
Huỳnh Anh Đào

Ngày sinh: 29/12/1977

Dân tộc: KInh

Quê quán: Cần Thơ

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 38254033

Điện thoại riêng: 0909168681

Email liên lạc: anhdao.huynh@gmail.com

Phó Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo

Ngày sinh: 11/6/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 38254033

Điện thoại riêng: 0903114232

Email liên lạc: nguyenthithao1106@yahoo.com.vn